مهلت ارسال آثار

زمان ارسال آثار خط اوج .

زمان ارسال آثار بخش هنرهای تجسمی انقلاب اسلامی از تاریخ 9 دی 93 لغایت 20 فروردین 94 خواهد بود.

علاقه مندان می بایست آثار خود را در این زمان به دبیرخانه بخش هنرهای تجسمی ارسال نمایند.